transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orden som förnyar

Författare och institution:
Maria Tullberg (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Nordiske Organisasjonsstudier, 4: 3/4 s. 61-83
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Sandvika, Norge
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36634
Posten skapad:
2007-02-20 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007