transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allfinanz, Bancassurance, and the future of banking

Författare och institution:
Göran Bergendahl (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Signale aus der Wissenschaftlichen Hochschule fur Unternehmensfuhrung WHU -Otto-Beisheim-Hochschule-, No 3 s. 43-49
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
36629
Posten skapad:
2007-02-20 17:48
Posten ändrad:
2007-11-01 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007