transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time-varying Foreign-exchange Risk and Central Bank Intervention: Estimating profits from intervention and speculation

Författare och institution:
Boo Sjöö (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Richard J. Sweeney (-)
Publicerad i:
Journal of International Financial Markets Institutions and Money, Vol.10 s. 275-286
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36628
Posten skapad:
2007-02-20 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007