transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sickness-related Absenteeism and Economic Incentives in Sweden: A history of reforms

Författare och institution:
Daniela Andrén (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Institutional Comparisons, 1(3) s. 54-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
CESifo DICE Report
Postens nummer:
36622
Posten skapad:
2007-02-15 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007