transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metaforer som verktyg för ideologisk styrning. Fågel, fisk eller mittemellan?

Författare och institution:
Peter Dobers (Gothenburg Research Institute (GRI)); Stefan Tengblad (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Nordiske Organisasjonsstudier, 4(1) s. 60-83
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Sandvika, Norge
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36613
Posten skapad:
2007-02-20 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007