transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staten och managementrörelserna

Författare och institution:
Hans Hasselbladh (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Kommunal ekonomi och politik,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36601
Posten skapad:
2007-02-20 17:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007