transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Institutional Capabilities and Reform Ownership in Africa

Författare och institution:
Steve Kayizzi-Mugerwa (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
WIDER Angle, 2/2001
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
36598
Posten skapad:
2007-02-15 17:43
Posten ändrad:
2007-08-07 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007