transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The European Capital of the 2000s: On image construction and modelling

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Corporate Reputation Review, 3(3) s. 202-217
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
London, UK
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36593
Posten skapad:
2007-02-20 17:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007