transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att studera management som skapande och återskapande av handlingsnät

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Nordiske Organisasjonsstudier, 3 s. 5-24
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36592
Posten skapad:
2007-02-27 15:06
Posten ändrad:
2007-04-17 17:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007