transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Årsberättelse 2002 Gothenburg Research Institute

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36583
Posten skapad:
2007-02-27 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007