transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Färdigheter att utveckla för att lära om omvärlden

Författare och institution:
Christina Kärrqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Eva West (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003: nuläge och framåtblickar, s. 115-120
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Skolverket
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
36572
Posten skapad:
2007-02-02 00:31
Posten ändrad:
2013-03-06 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007