transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Comments on Wallace Chafe's - How Consciousness Shapes Language

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Pragmatics and Cognition, 4 ( 1 ) s. 55-64
ISSN:
ISSN 0929-0907
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
It is argued that Wallace Chafe's approach to relating studies of mind and consciousness to studies of real spoken langauge interaction is precisely what is needed in linguistics and psycholinguistics. The paper critically examines several of Chafe's claims and points to areas - e.g. the notion of "consciousness", "intonation unit" and "new idea" - where clarification or possible revision is needed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36548
Posten skapad:
2007-03-01 15:28
Posten ändrad:
2014-01-15 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007