transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Semantics as Meaning Determination with Semantic Epistemic Operations

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In; Allwood, J. & Gärdenfors, P. (eds.) Cognitive Semantics. Amsterdam: Benjamins, s. 1-18
ISBN:
90-272-5068
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
This paper develops and summarizes an approach to semantics which has so far only been available in Swedish, cf Allwood (1989). The approach is characterized by the fact that it is cognitive, dynamic and context-sensitive.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36530
Posten skapad:
2007-02-15 12:41
Posten ändrad:
2014-01-15 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007