transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are there Swedish Patterns of Communication

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: H. Tamuyra (ed.) Cultural Acceptance of CSCW in Japan & Nordic Countries. Kyoto Institute of Technology, s. 90-120
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36528
Posten skapad:
2007-03-01 15:24
Posten ändrad:
2014-01-14 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007