transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sri Lanka: konflikter, fredsarbete och återuppbyggnad

Sri Lanka: conflicts, peace work and reconstruction

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS))
Publicerad i:
Chakra - tidskrift för indiska religioner (Chakra - journal of India religion), ( 3 ) s. 27-34
ISSN:
1652-0203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Sri Lanka, peace work, reconstruction
Ytterligare information:
Postens nummer:
36515
Posten skapad:
2007-01-30 11:14
Posten ändrad:
2008-11-25 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007