transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EU as a global actor and the dynamics of interregionalism: A comparative analysis

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier); Patrik Stålgren (Statsvetenskapliga institutionen & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier); Luk van Langenhove (-)
Publicerad i:
Journal of European Integration, 27 ( 3 ) s. 365-380
ISSN:
Print ISSN: 0703-6337, Online ISSN: 1477-2280
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article presents a comparative analysis of the role of interregionalism in the European Union's foreign policies and external relations, with a particular focus on some of the most important regions around the world: Africa, Asia, South America, North America and Central and Eastern Europe. After a brief comparative assessment of the EU's interregional relationships, the article provides three partly overlapping and intersecting accounts of the variation in the policy of interregionalism across regions: (i) promoting a liberal internationalist agenda; (ii) building the EU's identity as a global actor; and (iii) promoting the EU's power and competitiveness. The analysis concludes by sketching some ingredients of an emerging research agenda on the study of the EU's foreign policy and interregionalism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
interregionalism, foreign policy, trade, global actor, regionalism, European identity
Ytterligare information:
Postens nummer:
36512
Posten skapad:
2007-01-30 10:35
Posten ändrad:
2008-11-26 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007