transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handledning av studenter.

Författare och institution:
Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Bergh, M., Friberg, F., Gedda, B., Häggström, E. & Pilhammar Andersson, E. (Red). Pedagogisk funktion och kompetens inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. 2003,
ISBN:
91-44-02436-3
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
36494
Posten skapad:
2007-01-29 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007