transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teacher´s attitudes to students as a measure of the quality of nursing education.

Författare och institution:
Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Wronska (Ed). University education of nurses based on experience of Polish-Swedish cooperation. Lublin-Göteborg: Academia Medyczna i Neurocentrum w Lublinie.1998,
ISBN:
83-907644-8-2
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
36492
Posten skapad:
2007-01-29 12:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007