transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärares förhållningssätt till studenterna - ett mått på kvaliten i sjuksköterskeutbildningen.

Författare och institution:
Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Omvårdaren, ( 4 ) s. 4-9
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
36462
Posten skapad:
2007-01-25 21:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007