transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjuksköterskors föreställningar om utbildning och yrkesfunktion

Författare och institution:
Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för omvårdnad)
ISSN:
1100-1097
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Ytterligare information:
Rapport nr 1994:6. Institutionen för vårdlärarutbildning, Göteborgs universitet.
Postens nummer:
36457
Posten skapad:
2007-01-25 21:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007