transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transliteration between Spoken Language Corpora: Moving between Danish BySoc and Swedish GSLC

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik); Peter Juel Henrichsen (-); Leif Grönqvist (-); Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg papers in theoretical linguistics, ISSN 0349-1021; nr 86
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University, Dept of Linguistics
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
http://www.ling.gu.se/~jens/publications/index.html
Postens nummer:
36444
Posten skapad:
2007-03-01 15:17
Posten ändrad:
2014-01-26 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007