transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Feedback in Different Social Activities

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009)); Elisabeth Ahlsén (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: P. Juel Henrichsen (ed.) Nordic Research on Relations between Utterances. Copehagen Working Papers in LSP., 3 s. 9-37
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36440
Posten skapad:
2007-03-01 15:12
Posten ändrad:
2013-09-30 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007