transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spoken Language Corpora for the Nine Official African Languages of South Africa

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009)); A.P. Henrikse (-)
Publicerad i:
Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 21 ( (4) ) s. 189-201
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36436
Posten skapad:
2007-03-01 15:13
Posten ändrad:
2013-09-30 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007