transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intercultural communication at work : papers from the 10th Nordic Symposium on Intercultural Communication : selected papers

Redaktör(er):
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009)); Beatriz Dorriots (-)
ISBN:
91-970558-4-0
Antal sidor:
242
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University, Dept of Linguisics
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
serie: Papers in anthropological linguistics, , ISSN 0349-2583 ; 29
Postens nummer:
36433
Posten skapad:
2007-02-13 12:25
Posten ändrad:
2008-01-11 15:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007