transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guidelines for Developing Spoken Language Corpora

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009)); A.P. Hendrikse (-); M. Mmemezi (-)
Publicerad i:
Spoken Language Corpora Series, UNISA, Dept of Linguistics, Pretoria. South Africa,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36431
Posten skapad:
2007-03-01 15:07
Posten ändrad:
2014-01-07 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007