transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet

Författare och institution:
Marléne Johansson (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Ingår i Techne B14/2005 (red.). Kullas, S. & Pelkonen, M-L,
ISBN:
952-5097-19-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Rauma, Finland: University of Turku, Department of teacher education in Rauma
Förlagsort:
(Techne serien, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, B14/2005, 114–128)
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln fokuserar variationer inom kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet. Forskningen är utförd med hjälp av klassrumsstudier i slöjdsalen, men resultaten kan förmodligen väcka frågor och reflektion om lärande i andra så kallade ”praktiska” verksamheter, exempelvis i en tandläkarpraktik, i en bilverkstad, i ett kök, eller i arbetet runt ett operationsbord. Utöver resultat om slöjdverksamhet i skolan avser forskningen en mer vid frågeställning runt det som oreflekterat ofta benämns ”praktiska kunskaper”. Ingen mänsklig verksamhet är vare sig så kallad teoretisk eller praktisk. Idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser och fysiska redskap – artefakter – förvärvas i interaktion med omvärlden. I produktionsprocessen, från idéer, material till färdig slöjdprodukt konstrueras och löses problem genom social interaktion. De konstruktioner som det fysiska formandet av material innebär är inbäddade i intellektuella och kommunikativa handlingar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet, slöjdpedagogik, slöjd
Ytterligare information:
Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet ingår i Kullas, S. & Pelkonen, M-L. (red). The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology (Techne serien, Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, B14/2005).
Postens nummer:
36401
Posten skapad:
2007-01-24 13:36
Posten ändrad:
2010-01-17 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007