transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regionalism

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, afrikastudier & Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Internationella relationer / Jakob Gustavsson & Jonas Tallberg (red.), Lund : Studentlitteratur,
ISBN:
91-44-04546-8
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
internationella relationer
Ytterligare information:
(Om boken:) I denna heltäckande grundbok behandlas frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? Hur kan utvecklingsländerna hävas ur fattigdom? Vilka motiv driver transnationella terroristnätverk? När har normer och internationella institutioner betydelse? Under vilka omständigheter får nationella identiteter -genomslag i världspolitiken?

Boken innehåller pedagogiska illustrationer och flera exempel från Sveriges relationer till omvärlden. Den är skriven för studenter vid universitet och högskolor som möter ämnet internationella relationer för första gången.

Postens nummer:
36400
Posten skapad:
2007-01-24 13:32
Posten ändrad:
2008-11-21 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007