transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language Technology as Aid in Preserving Linguistic Diversity

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
ELSNews, Spring 2001: webversion at http://www.elsnet.org, 10 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36380
Posten skapad:
2007-03-01 15:19
Posten ändrad:
2014-01-14 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007