transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk och världsbilder

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
In: Ilie,C. (Ed.) Language, Culture. Rhetoric: Cultural and Rhetorical Perspectives on Communication. Papers from the ASLA Symposium in Örebro, 6-7 November 2003. Stockholm: Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA).,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36368
Posten skapad:
2007-03-01 15:09
Posten ändrad:
2013-09-26 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007