transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bookreview: The Reluctant Economist. Perspectives on Economics, Economic History, and Demography, Richard A. Easterlin, Cambridge University Press, 2004, ISBN-13: 9780521829748

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Journal of Income Distribution, 15 ( dec 2006 ) s. 167-171
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
36366
Posten skapad:
2007-02-07 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007