transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language Survival Kits

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Lesser-known Languages of South Asia. Mouton de Gruyter, Berlin/New York.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
36358
Posten skapad:
2007-03-01 15:01
Posten ändrad:
2013-09-26 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007