transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treebanks for Spoken Language - Some Reflections

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik & Kollegium SSKKII (-2009))
Publicerad i:
Treebanking for discourse and speech (Copenhagen studies in language), 32 s. 29-42
ISSN:
0905-7269
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Treebanking for Discourse and Speech. Copenhagen Studies in Language, P. Juel Henrichsen & P. Rossen Skadhauge (eds) ISBN: 87-593-1252-1
Postens nummer:
36356
Posten skapad:
2007-03-01 15:03
Posten ändrad:
2013-09-26 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007