transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global utveckling och säkerhet: kan tillfället gripas?

Författare och institution:
Hans Abrahamsson (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Sörbom, A. (red). Den tömda demokratin - och vägarna tillbaka till makten,
ISBN:
9189483405
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Bokförlaget Atlas KB
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Är det demokratiska Sverige långsamt på väg att tömmas på sitt innehåll? Det är en beskrivning av vår samtid som är hårdragen. Sverige är i grunden ett demokratiskt land, med goda möjligheter att påverka och en utbyggd välfärd. Det syns tydligt om vi lyfter blicken och jämför med andra länder. Samtidigt är det viktigt att rikta sökljuset inåt och uppmärksamma långsamma förändringar, de som riskerar att urholka den demokrati och rättvisa vi vill värna.

Ser vi på det svenska samhället ur det perspektivet tycks det som om vi sakta tömmer de demokratiska strukturerna på det innehåll som ger medborgare makt. Partierna töms på människor. Glappet mellan medborgare och politiker ökar. Det som ägts och förvaltats i gemensamma former säljs till privata företag med lite insyn. Makten flyttar bort från det offentliga, den plats där medborgarna kunnat kräva insyn och förändring. I stället växer en tomhet fram kring de demokratiska strukturerna. Det är en svårförstådd och paradoxal situation. Demokratiska strukturer finns, men innehållet blir allt mer uttunnat.

I Den TÖMDA DEMOKRATIN – och vägarna tillbaka till makten analyserar forskare, journalister och debattörer den här situationen, med utgångspunkt i sociala rörelser. Hur har detta gradvisa tömmande av demokratin gått till? Vart tog rörelserna vägen som ledde uppbyggnaden av de demokratiska strukturerna? Hur kan rörelser i dag agera för att fylla de strukturer som redan finns med medborgerliga rättigheter och demokratiskt innehåll? Vilka konkreta handlingsalternativ finns?

Medverkande: Hans Abrahamsson, Göran Ahrne, Erik Amnå, Marcus Carson, Gunvall Grip, Charlotte Hyltén-Cavallius , Walter Korpi, Leo Panitch, Apostolis Papakostas, Adrienne Sörbom, Hilary Wainwright, Magnus Wennerhag och Kjell Östberg.

Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
demokrati, maktfördelning, Sverige
Ytterligare information:
Också utgiven som Agoras årsbok, ISSN 1650-1926; 2004. ISBN 9189483405, ISBN-13 978-91-89483-40-8
Postens nummer:
36326
Posten skapad:
2007-02-21 13:06
Posten ändrad:
2008-11-21 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007