transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omvårdnadsarbete. Innehåll och kunskapsstruktur

Författare och institution:
Britt Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik); Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1985
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
36309
Posten skapad:
2007-01-25 20:38
Posten ändrad:
2010-01-19 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007