transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vårdandets värde i kulturperspektiv.

The value of caring in a cultural perspective

Författare och institution:
Carola Skott (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Theoria, Journal of Nursing Theory, 13 ( 3 ) s. 11-16
ISSN:
1400-8033
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Både det naturliga och det professionella vårdandet sker i en vardagspraktik som är självklar och naturlig och därför sällan artikuleras. Vårdande kan innebära frivilliga och avsiktliga handlingar men är samtidigt inbäddat i vår kulturella självklarhet och i samklang med vår världsbild och människosyn. Engelskans care kommer ur latinets cura som betyder omsorg, bekymmer, plåga, ängslan, och att bry sig om. Detta ger en bild av ängsligt bemödande, engagemang och hängivenhet som går bortom både naturliga och professionella vårdhandlingar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
36267
Posten skapad:
2007-01-19 18:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007