transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classical quasi-trigonometric r-matrices of Cremmer-Gervais type and their quantization

Författare och institution:
Julia Yermolova-Magnusson (-); Maxim Samsonov (-); Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Nonlinear Mathematical Physics, 13 s. 129-136
ISSN:
1402-9251
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
We propose a method of quantization of certain Lie bialgebra structures on the polynomial Lie algebras related to quasi-trigonometric solutions of the classical Yang-Baxter equation. The method is based on so-called affinization of certain seaweed algebras and their quantum analogues
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
36249
Posten skapad:
2007-01-19 12:05
Posten ändrad:
2011-01-18 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007