transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teacher trust in collective efficiency concerning the management of objectives and time

Författare och institution:
Michael Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Paper presented at the NERA-congress in Oslo, March 10-13, 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36233
Posten skapad:
2007-01-19 09:25
Posten ändrad:
2010-01-21 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007