transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tyst i skolan om kapitalismen

Författare och institution:
Gunilla Granath (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Lärarnas tidning, ( 06 )
ISSN:
1101-2633
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36226
Posten skapad:
2007-01-19 08:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007