transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Företagskultur och genus

Författare och institution:
Ulla Eriksson-Zetterquist (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
I Nilson, Tomas och Åberg, Martin (red.) Företagaren som kulturbärare., s. 151-177
ISBN:
978-91-44-04438-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
36221
Posten skapad:
2007-01-18 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007