transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetslivets pedagogik

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Holmer, J. & Simonson, B. (red). Forskning om arbete,
ISBN:
91-44-00361-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36205
Posten skapad:
2007-01-18 13:06
Posten ändrad:
2007-08-30 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007