transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Högre utbildning med tradition : utbildningsvetenskap mitt i staden

Högre utbildning med tradition : utbildningsvetenskap mitt i staden

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Hans Dahlgren (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Bengtson, M. (red). Pedagogen i centrum: bygge på historisk mark, s. 7-31
ISBN:
91-86425-93-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Warne
Förlagsort:
Sävedalen
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
36204
Posten skapad:
2007-01-18 12:59
Posten ändrad:
2007-08-20 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007