transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The life-world approach: theoretical point of departure and methodological consequences

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Internationell workshop om livsvärldsfenomenologi och objektiv hermeneutik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet den 21/9-22/9 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
phenomenology, life-world, methodology, ontology
Postens nummer:
36203
Posten skapad:
2007-01-18 12:49
Posten ändrad:
2010-01-21 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007