transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det fysiska rummets betydelse i lärandet. I: Resultatdialog 2006. Forskning inom utbildningsvetenskap. (Vetenskapsrådets rapportserie 15:2006)

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Eva Alerby (-); Patrick Bjurström (-); Maj-Lis Hörnqvist (-)
Antal sidor:
7-14
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
Education, architecture, philosophy
Postens nummer:
36199
Posten skapad:
2007-01-18 12:35
Posten ändrad:
2010-01-21 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007