transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

and coupled cognitive change: Results form the octogenarian twin study of aging. (No abstract, p. 669)

Författare och institution:
S Hofer (-); L Hoffman (-); A Piccinin (-); Boo Johansson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
At the 58th Scientific Meeting with the American Gerontological Society Published in The Gerontologist, vol. 45, Special Issue, October 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
36178
Posten skapad:
2007-01-17 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007