transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dyslexia in Swedish

Författare och institution:
Ingvar Lundberg (Psykologiska institutionen)
ISBN:
0-471-49841-6
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
I. Smythge, J. Everatt & R.Salter (Eds.), International book of dyslexia: A cross-language comparis
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The chapter provides a review of current dyslexia research in Sweden. It also characterizes reading instruction in Sweden in relation to the orthographic features of written Swedish
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Reading, reading instruction, dyslexia, research review
Postens nummer:
36161
Posten skapad:
2007-01-17 12:03
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007