transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflektionens gränser : en granskning av Schöns reflection-in-action

Författare och institution:
Peter Erlandson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X; nr 2006:01
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36158
Posten skapad:
2007-01-18 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007