transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The body disciplined. Rewriting teaching competence and the doctrine of reflection

Författare och institution:
Peter Erlandson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Journal of Philosophy of Education, 39 ( 4 ) s. 661–670
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36156
Posten skapad:
2007-01-17 09:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007