transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Specialpedagogik inom lärarutbildningen – En kartläggning utifrån kursplanerna inom de svenska lärarutbildningarna. (Rapport från Utbildnings- och forskningsavdelningen, Lärarhögskolan i Stockholm)

Författare och institution:
Britta Wingård (-); Astrid Ahll (-); Anders Hill (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Lise-Lotte Malmgren (-); Claes Nilholm (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36141
Posten skapad:
2007-01-16 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007