transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fenomenologi i svensk filosofi under 1900-talets första hälft

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Nygård, S. & Sträng, J. (red). Mellan idealism och analytisk filosofi. Den moderna filosofin i Finland och Sverige, s. 143-167
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Svenska Litteratursällskapet i Finland
Förlagsort:
Helsingfors
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
history of philosophy, phenomenology
Postens nummer:
36125
Posten skapad:
2007-01-15 23:19
Posten ändrad:
2010-01-21 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007