transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läraren och matematikundervisningen

Författare och institution:
Madeleine Löwing (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Nämnaren, 31 ( 3 ) s. 6-11
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36115
Posten skapad:
2007-01-15 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007